Meno projektas “Marga muzika”

Marga muzika, spalvota idėja apjungianti tris menines stichijas – muziką, fotografiją ir tekstilę.

Mes visi vienos Žemės vaikai. Liaudies daina, kokia kalba ji beskambėtų, yra tos tautos sielos ašis. Kiek mišrių tautinių pėdsakų nešiojamės savy ir kokia kalba gieda mūsų siela?

Ieškojom šaknų. Radom muziką – margą kaip vaivorykštę, fotografiją – sustojusią skambią akimirką, leidžiančią pajausti laiko tėkmę ir būties trapumą..Medžiagos klostėse įsirangiusius kontrastingus tautinius motyvus.. te skamba spalvos..

Esame dėkingos visiems, kas palaikė mūsų idėją ir padėjo jai skleistis. Projekte dalyvavusiems: Rasai Žalaitei, Monikai Ivaškaitei, Indrei Sutkutei, Justinai Kavaliauskaitei, Herkui,  Indijai Oršauskaitei už nuostabų grožį. Romenai Varnaitytei už siuvimą.  Taip pat muzikantams Dovilei Rimšaitei, Enrikui Slavinskiui, Evaldui Babenskui, Eglei Pakšytei. Taip pat Vaclovui, Sandai, Mangirdui ir Miglei už kantrybę.
 Studijai „FOTOS“ ir Muzikos laboratorijai.

Nuotraukos iš parodos